BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, September 23, 2009

PERKEMBANGAN DIRI

Kepercayaan Kepada Tuhan
-Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Amanah
-Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Harga Diri
-Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Bertanggungjawab
-Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Hemah Tinggi
-Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Toleransi
-Kesanggupan bertolak ansur,sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

Berdikari
-Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanp bergantung kepada orang lain.

Kerajinan
-Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan,kegigihan,dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Kasih Sayang
-Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Keadilan
-Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Rasional
-Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan yang wajar.

Keserdaran
-Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

0 comments: